02-426-4002
   info@uresidence.co.th
   uresidence38
   facebook.com/uresidence38

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการ
ยูเรสซิเดนซ์ หอพักนักศึกษารายเดือน

• Wifi Service ภายในโครงการ ทั้งส่วนกลางและห้องพัก
• ห้อง Study เหมาะกับการทำกิจกรรมเป็นหมู่คณะ เช่น ติวหนังสือ, ทำงานกลุ่ม เป็นต้น
• ห้อง Reading เหมาะกับการอ่านหนังสือในบรรยากาศเงียบสงบ
• รักษาความปลอดภัยด้วยกล้อง CCTV
• ระบบล๊อคด้วย Keycard เพื่อความปลอดภัยที่มากกว่า
• Security Guard รักษาความปลอดภัย
• ที่จอดรถใต้อาคารรองรับสำหรับนักศึกษาที่เข้าพัก
• พื้นที่สีเขียวภายในอาคาร

Wi-fi Fitness Reading Room Security
Key Card CCTV Parking Park